Sökmotoroptimering (från engelskans Search Engine Optimisation eller förkortat SEO) är ett samlingsnamn för olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer. Eftersom t.ex. Google rangordnar webbsidor automatiskt, så kan du som driver en webbplats försöka att optimera webbsidorna på olika sätt.

De som står bakom en sökmotor vill i allmänhet att sökresultaten ska vara så relevanta som möjligt för dem som söker på en viss fras (sökord/nyckelord), samtidigt som webbplatsägare å andra sidan vill ha relevanta besökare till sina webbplatser. Det är inte alls vettigt att sikta in sig mot massan av besökare utan att nå den målgrupp man söker. Sökmotorernas algoritmer utvecklas ständigt i syfte att förbättra sökresultatens relevans, medan webbplatsägarna försöker att finna och implementera metoder, metoder för sökmotoroptimering, för att göra att deras webbsidor av algoritmerna uppfattas som mer relevanta.

I sökmotorernas barndom figurerade enkla metoder för att påverka algoritmerna, såsom att fylla en webbsida med ord och namn som inte syntes för vanliga besökare (men däremot av sökmotorernas rangordningsalgoritmer), eller att upprepa ett visst ord i webbsidans titelrad, et cetera. Problemet med dessa metoder var att de i objektiv mening inte gjorde webbsidorna mer relevanta för besökare utan istället försämrade sökmotorernas sökresultat, varför rangordningsalgoritmerna med tiden ändrats så att användning av denna sorts sökmotoroptimering inte skulle premieras. Numera kan den typ av sökmotoroptimering straffas av sökmotorn med att webbplatsen helt stryks ur sökresultaten.

Sökmotorerna strävar numera efter att belöna sådana saker som är till nytta för surfaren, såsom god kvalitet, fyllighet, unikt och omfattande material samt användarvänlighet.

Sökmotorn Google, som i dagsläget i allmänhet anses vara den viktigaste sökmotorn att optimera för, använder sig bland annat av en algoritm med namnet "Pagerank" för att mäta vilken status en viss sida har på nätet. Pagerank ses som en indikator för vilket förtroende Google har för en webbplats.