Det absoluta flertalet webbplatser och -applikationer som vi bygger är responsiva. Med det menas att de automagiskt anpassar sig själva efter skärmens storlek och fungerar precis lika bra på en stationär dator som på en läsplatta eller mobil.